Waterschade: wat vergoedt de verzekering?

In het geval van waterschade binnen uw woning, wilt u de waterschade zo snel mogelijk laten herstellen. Het is verstandig om vooraf uit te zoeken welke kosten van het herstel van de waterschade vergoed worden. Zo voorkomt u dat u voor kosten betaalt, die eigenlijk binnen de dekking van uw verzekering vallen. In dit artikel beschrijven we welke kosten wel, of juist niet binnen de dekking van een standaardverzekering vallen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke verzekering moet worden afgesloten voordat aan het herstel van de waterschade binnen uw woning begonnen wordt.

Kosten voor herstel waterschade aan voorwerpen

Voor het herstel van de waterschade die aan voorwerpen binnen uw woning is ontstaan, heeft u een inboedelverzekering nodig. Bij veel verzekeraars is een standaardinboedelverzekering voldoende om deze kosten vergoed te krijgen. Aangezien u ook een inboedelverzekering nodig heeft voor het beschermen van uw inboedel tegen diefstal, hebben veel mensen deze verzekering standaard afgesloten. Bij het uitkeren van een vergoeding voor de ontstane waterschade aan meubels en andere voorwerpen kijkt een verzekeraar naar de bron van de lekkage. Later in dit artikel vertellen we u hier meer over.

waterschade

Waterschade aan vloeren, muren en plafonds

Het is belangrijk om te weten dat de waterschade die aan uw vloeren, muren en plafonds ontstaan is, niet standaard inbegrepen zit bij uw inboedelverzekering. Om ook de kosten voor deze schade vergoed te krijgen, zult u een opstalverzekering af moeten sluiten. Met een opstalverzekering bent u niet alleen voor waterschade aan muren, vloeren en plafonds verzekerd. Deze verzekering dekt namelijk ook verschillende andere vormen van schade aan deze elementen. Of de vloer binnen een opstal- of inboedelverzekering valt wordt soms betwist. In feite valt namelijk alles wat mee te nemen is onder uw inboedelverzekering. Bij een laminaat- of parketvloer is de vloer los te halen en mee te nemen, waardoor dit door sommige verzekeraars als onderdeel van uw inboedel wordt gezien.

Wanneer wordt de waterschade in huis vergoed?

Vanzelfsprekend wordt de ontstane waterschade aan voorwerpen binnen uw woning niet standaard door uw verzekeraar vergoed. Zo wordt de schade niet vergoed als er sprake is van achterstallig onderhoud. In dit geval had u zelf zorg moeten dragen voor het onderhouden van de bron van de waterschade. Ook bij een overstroming door een dijkbreuk is de verzekeraar vaak niet bereid om een vergoeding uit te keren. Een derde situatie waarbij u niet op een vergoeding kunt rekenen, is als er sprake is van waterschade door nalatigheid.

Bij schade door een bevroren of gesprongen leiding in huis, schade door onvoorziene omstandigheden, waterschade door een hevige vorm van neerslag en bij waterschade door een lekkage aan uw dak of dakgoot wordt er wel een vergoeding uitgekeerd.

Wat kan ik wel doen?

Het beste is om zo snel mogelijk zelf maatregelen te nemen om de schade te beperken. Kosten gemaakt voor het beperken van schade worden over het algemeen wel door verzekeraars vergoedt. U kunt hierbij denken aan het inhuren van een lekdetectiebedrijf dat de bron van de lekkage die de schade veroorzaakt op te sporen.

Vergoeding bij de verzekeraar aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding zal een inspecteur bij u langskomen om de schade aan uw woning en inboedel op te nemen. Begin dus niet aan het herstel van de waterschade, voordat een inspecteur de schade bekeken heeft. In sommige gevallen zal een verzekeraar u vragen om foto’s toe te sturen.

Call Now Button