Alles wat u moet weten over waterschade

Waterschade kan in verschillende vormen voorkomen binnen woningen. Denk bijvoorbeeld aan waterschade in de vorm van schimmelplekken op muren, vloeren en plafonds. Ook kan er zwamvorming optreden, als gevolg van vocht wat in uw muren getrokken is. Een derde vorm van waterschade die tot grote ergernissen leidt onder woningbezitters, is houtrot in houten constructies of kozijnen. Het kan al snel enkele maanden duren, voordat de waterschade aan uw woning volledig hersteld is. Dit maakt dat het erg belangrijk is om waterschade zo goed mogelijk tegen te gaan in uw woning. In dit artikel vertellen we u meer over de verschillende vormen van waterschade, het ontstaan van waterschade en hetgeen u kunt doen bij waterschade. Des te sneller u de hulp van een vakman inschakelt om de waterschade te herstellen, des te makkelijker zal de waterschade te herstellen zijn.

Verschillende vormen van waterschade in huis

Er zijn verschillende vormen van waterschade die binnen uw woning kunnen optreden. Denk bijvoorbeeld aan waterschade als gevolg van een lekkage. Een lekkage kan veroorzaakt worden door speling tussen twee leidingstukken, door gesprongen of beschadigde leidingen, door beschadigingen aan uw dakbedekking, door een probleem bij uw afvoer, enzovoorts. In dit geval sijpelt er langzaamaan vocht uit de afvoer, uit de leidingen of via uw dak bij uw woning naar binnen. Eenmaal binnen trekt het vocht in uw vloer, plafond of muren. Des te groter de hoeveelheid vocht in een muur, plafond of vloer, des te sneller zal de schimmel zichtbaar worden.

waterschade

Schade aan het plafond door wateroverlast

Ook kan er zwamvorming op de muren ontstaan, als gevolg van de hoge concentratie vocht in uw muren. Houd er rekening mee dat zwamvorming niet per definitie het gevolg van een lekkage hoeft te zijn. Er kan bijvoorbeeld ook vocht via een slecht geïmpregneerde buitenmuur uw muren ingetrokken zijn. Of wat te denken van vochtige ruimtes die slecht geventileerd zijn. In dit geval blijft het vocht in uw woning hangen, waardoor het gedeeltelijk in uw muren zal trekken. Zwamvorming en schimmelplekken zijn hier het gevolg van.

Houtrot in houten constructies

Niet alleen zorgt het vocht wat via beschadigingen aan de dakbedekking bij uw woning naar binnenkomt voor schimmelplekken op uw muren en plafonds. Ook kan het vocht in de houten constructies onder uw dakbedekking trekken. In dit geval zal er houtrot ontstaan, wat de houten constructies ernstig verzwakt. De draagkracht van een houten constructie kan als gevolg van het houtrot met 50% verminderd worden. U moet er toch niet aan denken, dat er een instortingsgevaar in uw woning ontstaat als gevolg van de waterschade! Door het houtrot in de beginfase aan te pakken kunt u de kans op een verzwakking van de draagkracht van houten constructies beperken.

Het detecteren van de bron van waterschade

Wanneer er sprake is van waterschade in uw woning, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan te laten pakken. Dit betekent dat u eerst achter de bron van de waterschade zal moeten komen. Wanneer de waterschade veroorzaakt wordt door een te hoge luchtvochtigheid in de ruimtes binnen uw woning, kunt u dit meten met een zogenaamde hygrometer. Veel weerstations voor particulier gebruiken hebben standaard een dergelijk meetinstrument aan boord. Mocht de luchtvochtigheid in huis niet bijzonder hoog zijn, dan kan de bron van de waterschade elders liggen.

bron lekkage opsporen waterschade

Lekkages opsporen door middel van thermografie

De Lekdetectiecentrale kan u helpen bij het uitvoeren van een lekdetectie. Hierbij gebruiken we verschillende hulpmiddelen om te zoeken naar de bron van een mogelijke lekkage binnen uw woning. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ultrasone trillingen. De weerkaatsing van deze trillingen geven een indicatie van de locatie van een bron van de lekkage. Door gebruik te maken van ultrasone trillingen hoeft er niet langer hak- en breekwerk te worden uitgevoerd. In het verleden moest dit vaak wel, waardoor mensen lange tijd in het puin bleven zitten, zonder de garantie te hebben dat de bron van een lekkage ook daadwerkelijk gevonden zou worden. De Lekdetectiecentrale zorgt niet voor het herstel van de bron van een lekkage. Hier kunt u een loodgieter voor inschakelen. Wel voorziet de Lekdetectiecentrale u van een uitgebreide rapportage na afloop van de lekdetectie. Deze rapportage kan een loodgieter gebruiken om de bron van de lekkage doelgericht en efficiënt aan te pakken.

Vergoeding voor het herstel van waterschade

Wist u dat u een deel van de kosten voor het herstel van de waterschade vergoed kan krijgen via uw verzekeraar? Door een lekdetectie uit te laten voeren wordt het makkelijker om deze vergoeding toegekend te krijgen. Zonder lekdetectie is het immers lastig aan te tonen dat u daadwerkelijk te maken heeft gehad met een lekkage, buiten uw eigen schuld om. De waterschade die aan spullen in huis ontstaan is, wordt vergoed vanuit uw inboedelverzekering. Om ook de schade aan uw muren, vloeren en plafond vergoed te krijgen heeft u een opstalverzekering nodig. Veel mensen hebben deze standaard.