Vochtschade: voorkomen en verhelpen

Vochtschade komt in verschillende vormen voor binnen woningen. De gevolgen van vochtschade zijn vaak dermate groot, dat het erg belangrijk is om de vochtschade zo snel mogelijk te laten herstellen. Voorbeelden van vochtschade zijn onder meer schimmelplekken op uw muren, vloeren en plafonds, houtrot in houten constructies binnen uw woning, zwamvorming op muren, enzovoorts. Door de bron van de vochtschade in een vroeg stadium aan te pakken, is de kans op een ernstige, onherstelbare schade klein. In dit artikel vertellen we u meer over het voorkomen en verhelpen van vochtschade in huis.

Vochtschade voorkomen: onderhoud aan loodgieterselementen

Om de kans op vochtschade zo klein mogelijk te maken, is het erg belangrijk om regelmatig onderhoud aan loodgieterselementen uit te voeren. Laat uw leidingen bijvoorbeeld controleren op een beginnende slijtage, uw afvoer op kleine beschadigingen en ook uw dakbedekking op de aanwezigheid van spleetjes en barstjes. Dergelijke vormen van schade kunnen het begin vormen van vochtschade in huis. Water in de leidingen en afvoer kan uit deze loodgieterselementen trekken en vervolgens in muren, vloeren en plafonds trekken.

vochtschade

In het geval van beschadigingen aan uw dakbedekking zal de neerslag bij via deze beschadigingen onder uw dakbedekking sijpelen. Hier trekt het vocht in de houten constructies van uw dak, met houtrot tot gevolg. Niet alleen is houtrot lastig te herstellen, ook kan houtrot de draagkracht van het hout ernstig verminderen. In een half jaar tijd kan de draagkracht zelfs gehalveerd worden. Dit leidt in sommige gevallen tot een instortingsgevaar van houten constructies.

Bron van vochtschade in huis opsporen

Bij het herstellen van vochtschade aan uw woning is het allereerst belangrijk om de bron van de vochtschade op te sporen. U kunt in dit geval voor de hulp van de Lekdetectiecentrale kiezen. De Lekdetectiecentrale beschikt over verschillende hulpmiddelen, die het mogelijk maken om heel doelgericht naar de bron van een lekkage te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ultrasone trillingen. De weerkaatsing van ultrasone trillingen geeft een indicatie van de locatie van de bron van vochtschade.

bron lekkage opsporen waterschade

De uitgebreide rapportage die u na afloop van het uitvoeren van een lekdetectie ontvangt, kan een loodgieter helpen bij het bieden van een doelgerichte en efficiënte oplossing. In het verleden was het vaak noodzakelijk om hak- en breekwerk uit te voeren. Dat is tegenwoordig niet langer noodzakelijk met de introductie van de lekdetectie.

Vergoeding voor herstel van vochtschade

In sommige gevallen kunt u bij uw verzekeraar een vergoeding claimen voor de kosten voor het herstel van de vochtschade. Dit is logischerwijs niet in alle situaties het geval! Zo mag de vochtschade niet ontstaan zijn door achterstallig onderhoud of door enige vorm van nalatigheid. Opvallend is dat ook vochtschade als gevolg van een overstroming door een dijkbreuk bij u in de buurt niet vergoed zal worden door een verzekeraar. Gelukkig is de kans op deze oorzaak van vochtschade in huis minimaal. Bij andere oorzaken wordt de vochtschade vaak wel vergoed, mits u over de juiste verzekeringen beschikt. Voor de vochtschade aan uw inboedel heeft u een inboedelverzekering nodig. Kosten voor het herstel van andere vormen van vochtschade worden vergoed vanuit uw opstalverzekering.