Onder thermografie verstaan we het in beeld brengen van temperatuurverschillen. Op basis van deze verschillen proberen we de bron van verschillende soorten lekkages in woningen te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan het achterhalen van een warmtelek, waarbij een thermografische camera een goed beeld geeft van temperatuurverschillen. Op de plekken rondom de warmtelekkages in uw woning zal het temperatuurverschil tussen de lucht binnen en buiten uw woning klein zijn. Deze techniek om lekkages te achterhalen kunnen we ook gebruiken bij waterlekkages. In dit geval helpt thermografie ons bij het inzichtelijk maken van het temperatuurverschil tussen het water binnen en buiten leidingen. Water wat uit een warmwaterleiding gelekt is zal snel afkoelen en dus een andere kleur krijgen op de thermografische beelden.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!