Lekkageverlies is een term die gebruikt wordt voor de hoeveelheid vocht die buiten de leidingen, afvoer of soortgelijke loodgieterselementen in huis terechtkomt. Des te lager het lekkageverlies van uw leidingen bijvoorbeeld is, des te kleiner zal de kans op waterschade zijn. Bij een groot lekkageverlies, vaak aangeduid met een percentage, neemt de kans op waterschade toe. Er sijpelt in dit geval relatief veel water uit uw leidingen, wat vervolgens in uw woning trekt. Als gevolg van dit vochtverlies kunnen er onder meer schimmelplekken op uw muren, vloeren en plafonds ontstaan. Een lekdetectie uitvoeren kan helpen bij het in kaart brengen van het lekkageverlies van loodgieterselementen.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!