Onder de term lekkagegedrag verstaan we de manier waarop een lekkage zich over de tijd ontwikkelt binnen uw woning. In veel gevallen hoeft de bron van een lekkage zich niet te vergroten, maar neemt de waterschade als gevolg van de lekkage wel toe. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage als gevolg van speling wat tussen twee leidingstukken ontstaan is. Deze speling zal vaak niet groter worden, maar de hoeveelheid vocht wat uit de leidingen gesijpeld is neemt wel toe. Door een lekdetectie uit te voeren kan het lekkagegedrag in beeld worden gebracht. Op basis van onze bevindingen kan vervolgens voor een doelgerichte oplossing worden gezorgd.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!

Call Now Button