Er zijn verschillende manieren waarop een koolmonoxide lekkage kan ontstaan. Vaak komt koolmonoxide vrij in slecht onderhouden of matig functionerende geisers, kachels en cv-installaties binnen woningen. Doordat koolmonoxide niet te proeven of te ruiken is, zult u niet direct merken dat er sprake is van een koolmonoxide lekkage. Als gevolg van het inademen van koolmonoxide kunt u in het ergste geval bewusteloos raken, met alle gevolgen van dien. Reden genoeg om een koolmonoxide lekkage tegen te gaan. Door een geiser, kachel of cv-installatie in huis goed te onderhouden neemt de kans op koolmonoxide lekkages sterk af. Ook gescheurde of verroeste afvoerpijpen kunnen de bron van een koolmonoxide lekkage in huis vormen.