De hoofdkraan is de kraan waarmee de watertoevoer naar een woning geregeld wordt. Deze kraan zit bij de meeste mensen in hun meterkast. Doorgaans staat de hoofdkraan altijd open, zodat mensen gewoon gebruik kunnen maken van water. Wanneer de hoofdkraan afgesloten wordt, komt er geen water meer in het leidingnetwerk van een woning. In dat geval is alleen het water dat op dat moment in de leidingen zit nog te gebruiken. Het afsluiten van de hoofdkraan wordt met name gedaan wanneer er werkzaamheden aan het waterleidingnetwerk worden uitgevoerd. Door de hoofdkraan af te sluiten en de leidingen leeg te laten lopen, kan er tijdens het werk geen waterschade ontstaan als gevolg van een lekkage.